Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 160428

GOPS: Ogłoszenie

Obraz przedstawia loga: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bank Żywności, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie od 2015 r. prowadzi działania związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie zaprasza do współpracy osoby, które chcą skorzystać z wyżej wymienionej formy pomocy.

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie GOPS Przyrów, ul. Częstochowska 7.

Jednocześnie informujemy że uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Obecnie kryterium dochodowego POPŻ wynosi: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy są zobowiązane do udokumentowania aktualnej sytuacji ekonomicznej swojej rodziny. Niezbędne dokumenty do otrzymania pomocy żywnościowej można pobrać w GOPS w Przyrowie.

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje: paczki żywnościowe będą wydawane za budynkiem  Urzędu Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej - 18 maja 2020 r. w  godzinach  od 9:00 – 15:30.

Dodatkowe informacje dotyczące pomocy w formie paczek żywnościowych uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie ul. Częstochowska 7, tel.: 34 3554120 wew. 38.