Gmina Przyrów

GOPS - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowywanie i dowóz gorących posiłków do szkół: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej na terenie Gminy Przyrów w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pliki do pobrania: