Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 106076

Etnostrada Gminy Przyrów

W dniu 19 maja 2018 roku w hali  sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie odbyła się Etnostrada Gminy Przyrów, zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów.
Współorganizatorami powyższej imprezy był: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Przyrowie.

Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach projektu zatytułowanego Etnostrada Gminy Przyrów
OPERACJA PT. ETNOSTRADA GMINY PRZYRÓW – KULTYWOWANIE RODZIMYCH TRADYCJI POPRZEZ ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE – ZAKUP STROJÓW, JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER”, OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.

Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z terenu gminy Przyrów w pięknych strojach ludowych zakupionych z w/w projektu.
Swój program artystyczny przedstawiły następujące zespoły:

  • Zespół obrzędowo-ludowy „CYGANECZKI” z Sygontki,
  • Zespół ludowy „ZALESIANKI”,
  • Zespół śpiewaczy „PRZYROWIANKI”,
  • Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”.

Etnostrada oprócz strony artystycznej ma również wątek kulinarny gdzie widzowie, występujące zespoły a także zaproszeni goście mogli degustować potrawy regionalne.

Swą obecnością imprezę zaszczycili nas  zaproszeni goście w osobach:

  • Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Jerzy Motłoch;
  • Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” - Halina Palarz;
  • Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Malgorzata Majer;
  • Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak , radni oraz przedstawiciele placówek oświatowych i instytucji samorządowych  z terenu gminy.

Link: fotorelacja z imprezy