Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 160458

Wyróżnione aktualności

Herb Gminy Przyrow_45.jpg
2021-01-15
Wójt Gminy Przyrów informuje, że we współpracy Narodowym Funduszem Zdrowia trwają przygotowania i prace organizacyjne związane z uruchomieniem punktu szczepień dla mieszkańców naszej Gminy. W związku z tym, że nie podjęto jeszcze wszystkich decyzji (co jest niezależne od nas) szczegółowe informacje zostaną podane niezwłocznie po ich...
logo_szczepimy sie.png
2021-01-11
Chętne osoby proszone są o kontakt telefoniczny z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Przyrowie tel.: 34 355 40 18.
Logo-odpady.png
2021-01-08
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz Uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za...
2021-01-04
PRZYRÓW: ul. Częstochowska, Targowa, Nadrzeczna, Piaski, Świętej Anny, Rolnicza, Szkolna, Rynek, Słoneczna MiesiącOdpady zmieszaneOpakowania z tworzyw sztucznych, metalOpakowania ze szkłaOpakowania z papieru i tekturyOdpady ulegające biodegradacji...

Aktualności

2020-12-11
Projekt „One, two, three – liczysz Ty” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.Działanie: 11.1 Ograniczenie...
Logo ZUS_6.jpg
2020-12-09
Oddział ZUS w Częstochowie zaprasza na konsultacje telefoniczne: Przeliczenia emerytur dla osób urodzonych w 1953 roku. Termin: 16 grudnia 2020 r. (środa) w godz. 11:00-13:00. Podczas dyżuru pracownicy ZUS będą odpowiadać na pytania, kto i na jakich zasadach może skorzystać z ponownego obliczenia świadczenia. ZADZWOŃ, ZAPYTAJ, ZAPRASZAMY...
Logo ZUS_7.jpg
2020-12-09
Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne? weź udział w szkoleniu online Mały ZUS plus. Termin szkolenia: 30 grudnia 2020 r. o godz. 11:00. Zapisy na szkolenie: zus.szkolenia.czewa@zus.pl Prosimy, aby w zgłoszeniu podali Państwo: e-mail...
Anioł.png
2020-12-09
Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie jest organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego pn. „ Bożonarodzeniowy Anioł z masy solnej”. Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy do wzięcia czynnego udziału. Termin składania prac upływa z dniem 23 grudnia 2020 roku. Za udział w konkursie organizator zapewnia dyplomy a dla...
Herb Gminy Przyrow_39.jpg
2020-12-08
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...