Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

Herb Gminy Przyrów_80.jpg
2017-10-04
Październik: 07.10.2017 r. - udział zespołów śpiewaczych z terenu gminy („Przyrowianki”, „Zalesianki”, „Cyganeczki” z Sygontki) orazZPiT „Przyrowskie Nutki”, w spotkaniach folklorystycznych„Etnostrada – Częstochowa 2017”. 15.10.2017 r. - udział zespołu obrzędowo – ludowego „Cyganeczki” z Sygontki, w XIII Jurajskim Przeglądzie Zespołów...
Herb Gminy Przyrów_26.jpg
2017-01-05
W roku 2017 począwszy od 3 stycznia kontynuowane są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7. Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 16:00. Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby,...
Herb Gminy Przyrów_14.jpg
2016-11-21
Jesteś mieszkańcem gminy Przyrów ? Czy wiesz, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 37 % do budżetu gminy, w której mieszkasz? Czy chcesz mieć wpływ na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia? Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób zamieszkałych na terenie...

Aktualności

Herb Gminy Przyrów_94.jpg
2017-11-21
W dniu 10 listopada 2017 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przyrowie odbyła się uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W uroczystości udział wzięło jedenaście spośród trzynastu zaproszonych par, a także: Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przyrów Jacek Wiśniewski, Proboszcz Parafii p.w. św. Doroty w Przyrowie...
Logo - Slaski Zwiazek Gmin i Powiatow_6.png
2017-11-17
W dn. 9 listopada 2017 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano m.in. nt. problemu związanego z tym, że gmina -występując w roli organu orzekającego w I instancji w danej sprawie indywidualnej - nie może zaskarżać do sądów administracyjnych decyzji wydawanych w tym zakresie...
Herb Gminy Przyrów_93.jpg
2017-11-13
03 listopada odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Przyrów, której głównym przedmiotem obrad było ustalenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Uchwalono stawki podatku w wysokości niezmienionej w stosunku do roku 2017. Ponadto podjęte zostały następujące uchwały: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z...
Herb Gminy Przyrów_92.jpg
2017-11-10
 W dniu 3 listopada 2017 roku podczas sesji Rady Gminy w Przyrowie wręczone zostały stypendia Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017. Stypendia otrzymali absolwenci i uczniowie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie za zajęcie VI miejsca w etapie centralnym „Losy żołnierza i dzieje oręża...