Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

Herb Gminy Przyrów_80.jpg
2017-10-04
Październik: 07.10.2017 r. - udział zespołów śpiewaczych z terenu gminy („Przyrowianki”, „Zalesianki”, „Cyganeczki” z Sygontki) orazZPiT „Przyrowskie Nutki”, w spotkaniach folklorystycznych„Etnostrada – Częstochowa 2017”. 15.10.2017 r. - udział zespołu obrzędowo – ludowego „Cyganeczki” z Sygontki, w XIII Jurajskim Przeglądzie Zespołów...
Herb Gminy Przyrów_26.jpg
2017-01-05
W roku 2017 począwszy od 3 stycznia kontynuowane są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7. Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 16:00. Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby,...
Herb Gminy Przyrów_14.jpg
2016-11-21
Jesteś mieszkańcem gminy Przyrów ? Czy wiesz, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 37 % do budżetu gminy, w której mieszkasz? Czy chcesz mieć wpływ na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia? Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób zamieszkałych na terenie...

Aktualności

Herb Gminy Przyrów_73.jpg
2017-09-11
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 17 marca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 13 września 2017 roku o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XX sesję Rady Gminy w Przyrowie Zasadniczym tematem obrad będzie: Ocena realizacji zadań...
Forum Przedsiębiorcow.png
2017-09-08
W imieniu Posła na Sejm VIII kadencji Tomasza Jaskóły mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością w naszym regionie na Forum Przedsiębiorców, które odbędzie się 18 września 2017 na Politechnice Częstochowskiej, na Wydziale Infrastruktury i Środowiska przy ul.Dąbrowskiego 73 w Częstochowie o godzinie 18.00.  
Logo - Slaski Zwiazek Gmin i Powiatow_5.png
2017-09-07
W dn. 31 sierpnia 2017 r. w Żywcu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zarząd Związku uzgodnił, że należy zmienić przepis, z którego wynika obowiązek naliczania opłaty w wysokości 40 euro w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty...
Herb Gminy Przyrów_72.jpg
2017-09-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 256, poz. 2572). O pomoc materialną o...
Dozynki powiatowe 2017.jpg
2017-09-04
W dniu 27 sierpnia 2017 roku w Gminie Kruszyna odbyły się XVIII Dożynki Powiatowe. Gminę Przyrów reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesic. Tradycyjnie wykonany wieniec brał udział w konkursie wieńcy dożynkowych. Podczas trwania uroczystości obchodów XVIII Dożynek Powiatowych ogłoszono wyniki w konkursach: „Przodujący Producent...