Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

logo-zwrot_podatku_akcyzowego.png
2018-01-16
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich...
Herb Gminy Przyrów_101.jpg
2018-01-03
W roku 2018 kontynuowane będą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7. Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00. Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby, które: nie ukończyły 26...
gospodarowanie odpadami komunalnymi_8.png
2017-12-27
Szanowni mieszkańcy W związku z wprowadzonym przez Rząd RP obowiązkiem oddzielnego zbierania papieru otrzymacie Państwo niebieski worek na ,,papier’’. Do tego worka od teraz należy zbierać papier, tekturę, gazety, czasopisma itp. NIE NALEŻY do tych worków wkładać papieru powlekanego folią, opakowań kartonowych po mleku i sokach – to dalej...

Aktualności

Herb_Gminy_Przyrow_9.jpg
2018-05-22
W dniu 14 kwietnia 2018 roku ,w restauracji „Jurajski Olsztyn” w Olsztynie odbył się XV Przegląd Zespołów KGW, Zespołów Ludowych i Folklorystycznych Gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Mstów, Olsztyn, Przyrów. Impreza organizowana jest od 2002 roku w kolejnych edycjach i ma charakter konkursowy. Zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich gromadzą się...
informacja-logo_2.png
2018-05-18
Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o...
logo- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej_75.png
2018-05-16
Zjawisko: Intensywne opady deszczuStopień zagrożenia: 1 Biuro: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Obszar: województwo śląskieWażność: od godz. 18:00 dnia 16.05.2018 do godz. 18:00 dnia 17.05.2018Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów...