Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

logo-zwrot_podatku_akcyzowego.png
2018-01-16
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich...
Herb Gminy Przyrów_101.jpg
2018-01-03
W roku 2018 kontynuowane będą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7. Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00. Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby, które: nie ukończyły 26...
gospodarowanie odpadami komunalnymi_8.png
2017-12-27
Szanowni mieszkańcy W związku z wprowadzonym przez Rząd RP obowiązkiem oddzielnego zbierania papieru otrzymacie Państwo niebieski worek na ,,papier’’. Do tego worka od teraz należy zbierać papier, tekturę, gazety, czasopisma itp. NIE NALEŻY do tych worków wkładać papieru powlekanego folią, opakowań kartonowych po mleku i sokach – to dalej...

Aktualności

Herb Gminy Przyrów_94.jpg
2017-11-21
W dniu 10 listopada 2017 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przyrowie odbyła się uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W uroczystości udział wzięło jedenaście spośród trzynastu zaproszonych par, a także: Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przyrów Jacek Wiśniewski, Proboszcz Parafii p.w. św. Doroty w Przyrowie...
Logo - Slaski Zwiazek Gmin i Powiatow_6.png
2017-11-17
W dn. 9 listopada 2017 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano m.in. nt. problemu związanego z tym, że gmina -występując w roli organu orzekającego w I instancji w danej sprawie indywidualnej - nie może zaskarżać do sądów administracyjnych decyzji wydawanych w tym zakresie...
Herb Gminy Przyrów_93.jpg
2017-11-13
03 listopada odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Przyrów, której głównym przedmiotem obrad było ustalenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Uchwalono stawki podatku w wysokości niezmienionej w stosunku do roku 2017. Ponadto podjęte zostały następujące uchwały: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z...
Herb Gminy Przyrów_92.jpg
2017-11-10
 W dniu 3 listopada 2017 roku podczas sesji Rady Gminy w Przyrowie wręczone zostały stypendia Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2016/2017. Stypendia otrzymali absolwenci i uczniowie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie za zajęcie VI miejsca w etapie centralnym „Losy żołnierza i dzieje oręża...