Gmina Przyrów

Wyróżnione aktualności

logo-zwrot_podatku_akcyzowego.png
2018-01-16
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich...
Herb Gminy Przyrów_101.jpg
2018-01-03
W roku 2018 kontynuowane będą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone w Punkcie mieszczącym się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie (budynek Urzędu Gminy) ul. Częstochowska 7. Punkt będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00. Uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są osoby, które: nie ukończyły 26...
gospodarowanie odpadami komunalnymi_8.png
2017-12-27
Szanowni mieszkańcy W związku z wprowadzonym przez Rząd RP obowiązkiem oddzielnego zbierania papieru otrzymacie Państwo niebieski worek na ,,papier’’. Do tego worka od teraz należy zbierać papier, tekturę, gazety, czasopisma itp. NIE NALEŻY do tych worków wkładać papieru powlekanego folią, opakowań kartonowych po mleku i sokach – to dalej...

Aktualności

Herb_Gminy_Przyrow_20.jpg
2018-06-15
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 20187 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXV sesję Rady Gminy w Przyrowie z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji...
logo- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej_77.png
2018-06-14
Pliki do pobrania: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych (plik PDF)
Herb_Gminy_Przyrow_19.jpg
2018-06-14
W czerwcu 2018 roku, Gmina Przyrów wzięła udział w konkursie Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego, mającego na celu rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów. Wniosek uzyskał akceptację i dzięki temu ponad 100 mieszkańców naszej Gminy będzie mogło podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe. W ramach projektu prowadzone będą...
Herb_Gminy_Przyrow_18.jpg
2018-06-13
Informuję, że w dniu 13 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie został wywieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronach internetowych Urzędu wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany położonej w gm. Przyrów w miejscowości Wola Mokrzeska oznaczonej w ewidencji gruntów...
Herb_Gminy_Przyrow_17.jpg
2018-06-13
Informuję, że w dniu 13 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie został wywieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronach internetowych Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w gm. Przyrów w miejscowości Wiercica oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1759 k.m.1, nr 1762 k.m.1 i w...