Gmina Przyrów

licznik odwiedzin: 115755

Wyróżnione aktualności

Herb_Gminy_Przyrow_91.jpg
2019-09-25
 Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.10.2019 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane na konto Urzędu Gminy Przyrów KBS Odział /Niegowa F/Przyrów o numerze: 46 8591 0007 6330  0926 0013 0096. Opłaty wnoszone gotówką będą przyjmowane bez zmian przez inkasenta opłaty tj. Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie. Wójt Gminy...
gospodarowanie odpadami komunalnymi_10.png
2018-12-27
INFORMACJA Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - meble, wykładziny, dywany oraz inne opakowania o dużych gabarytach z drewna i plastiku, meble ogrodowe, przeprowadzona będzie w terminach: 01-10-2019 - Julianka, Sygontka, Sieraków,  Staropole, Wiercica, Zalesice;            02-10-2019 - Aleksandrówka, Bolesławów, Kopaniny, Knieja,...

Aktualności

2019-10-11
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej informuje, że w dniu 04.09.2019 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie VI kadencji, na którym zostały wybrane nowe władze Izby. Skład Zarządu ŚIR na okres kadencji 2019-2023 przedstawia się następująco: Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, Piotr Kołodziejczyk - Wiceprezes Zarządu ŚIR, Romuald Brandys – Członek...
GOK-logo_2.jpg
2019-10-09
Zespół pieśni i Tańca „Przyrowskie nutki w dniach od  08. 08. 2019r. do 15.08. 2019 roku  koncertował na XXV Festiwalu Folklorystycznym „BALKAN FOLK FEST - Bułgaria 2019”. Koncert zaproszonych zespołów odbył się na scenie Filharmonii w Warnie. Zespół zaprezentował tańce narodowe, tańce łowickie oraz tańce z regionu...
2019-10-09
Od 14 grudnia 2019r. w krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także nasiennictwo i obrót materiałem siewnym. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Częstochowie...
Logo - Slaski Zwiazek Gmin i Powiatow_16.png
2019-10-08
W dn. 4 października 2019 r. w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omawiano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...